W dniu 14 września 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Pasłęku odbyła się uroczystość wręczenia nauczycielom aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, którzy w dniu 29 sierpnia br. pomyślnie zdali egzamin przed komisją egzaminacyjną. Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski wręczył nominacje 5. nauczycielom. Wśród odbierających akty nadania awansu zawodowego były:

1) Anna Kriszewska – nauczyciel języka angielskiego, zatrudniony w Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku,

2) Justyna Agata Antczak - nauczyciel języka angielskiego, zatrudniony w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku,

3) Elżbieta Danuta Papierkiewicz - nauczyciel wychowania przedszkolnego, zatrudniony w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Pasłęku,

4) Anna Szawara - nauczyciel wychowania przedszkolnego, zatrudniony w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Pasłęku,

5) Joanna Paliczka - nauczyciel wychowania przedszkolnego, zatrudniony w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Pasłęku.

Wszyscy wymienieni nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie w obecności Burmistrza Pasłęka oraz dyrektorów jednostek oświatowych, a następnie odebrali akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Zgodnie z zapisami w ustawie Karta Nauczyciela ślubowali oni rzetelnie pełnić powinność wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Na zakończenie Burmistrz życzył nauczycielom satysfakcji z osiągnięć w pracy zawodowej, a także wytrwałości w kontynuacji podejmowanych wyzwań oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.