W dniu dzisiejszym o godzinie o godzinie 15.00 w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku na wniosek Burmistrza Pasłęka odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2014–2018 z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór sekretarza obrad. 
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej i wschodniej części Pasłęka.
6. Zamknięcie obrad sesji.