O G Ł O S Z E N I E

                Burmistrz Pasłęka uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku ( II piętro ), zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Pasłęk.  Wykazy będą wywieszone od  13 września 2017 r. do  4 października   2017 r.http://paslek-um.bip-wm.pl/public/get_file_contents.php?id=314942