W niedzielę (10.09.2017) odbył się projekt pn. "HISTORYCZNO – EDUKACYJNY PIKNIK ROWEROWY PASŁĘK 1297 – 2017".
Wydarzenie rozpoczęło szkolenie edukacyjne przeprowadzone w sali widowiskowo – kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury przez historyka Krzysztofa Mieczkowskiego. Po prelekcji rozpoczęła się wycieczka rowerowa, pierwszym punktem była Pochylnia Jelenie, następnie Pochylnia Oleśnica, Pochylnia Kąty i Pochylnia Buczyniec. Przy każdym z wymienionych miejsc odbył się krótki postój i została przedstawiona krótka charakterystyka walorów historycznych danego miejsca oraz przeróżne ciekawostki. Przyczyniać się to będzie do edukacji pozaszkolnej i poznania ważnych miejsc historycznych naszej gminy.
Każdy uczestnik pikniku rowerowego otrzymał również pamiątkowy medal. Od godz. 17:00 na Placu Rekreacyjno-Edukacyjnym w Pasłęku odbyła się druga część projektu: program artystyczny dla dzieci (konkursy, zabawy, malowanie twarzy) - Teatr Hals z Gdyni, Historyczna biesiada polska, spektakl muzyczno-teatralny, wykonanie: Teatr Hals z Gdyni, Rewia piosenki światowej – wykonanie Retro Voice z Gdyni.

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt grantowy "Rowerowy Zawrót Głowy" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizatorem jest Pasłęcki Ośrodek Kultury. Instytucją Zarządzającą jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.