720 rocznica lokacji Pasłęka jest przede wszystkim świętem mieszkańców Miasta i Gminy Pasłęk, dlatego też składam wszystkim mieszkańcom naszej gminy serdeczne podziękowania za udział w uroczystościach jubileuszowych. Aktywna postawa mieszkańców oraz licznie przybyli goście świadczą o pozytywnej ocenie „Festynu - 720 lat Pasłęka”.
    Składam również podziękowania wszystkim jednostkom organizacyjnym gminy Pasłęk oraz pozostałym instytucjom, organizacjom pozarządowym, kołom łowieckim z terenu gminy Pasłęk, sołectwom gminy Pasłęk, służbom mundurowym – Policji, Państwowej Straży Pożarnej, przedsiębiorcom oraz innym podmiotom i osobom  za włączenie się w organizację uroczystości z okazji pasłęckiego święta. Dziękuję również Jego Ekscelencji Biskupowi Elbląskiemu dr Jackowi Jezierskiemu z udział w uroczystościach i odprawienie mszy św. w intencji mieszkańców naszej gminy.
    Realizacja tak dużej imprezy nie mogłaby się odbyć bez aktywnego udziału całej naszej społeczności, dlatego też składam jeszcze raz podziękowania wszystkim instytucjom oraz osobom za udział i wspólną organizację ww. uroczystości oraz zapraszam do współpracy przy organizacji kolejnych przedsięwzięć na rzecz mieszkańców naszej gminy.

 

dr Wiesław Śniecikowski

BURMISTRZ PASŁĘKA