SZANOWNI MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY PASŁĘK
 
Najbliższe naszym sercom miasto Pasłęk w 2017 roku  świętuje 720-lecie praw miejskich.
 
Mamy niebywałe szczęście wspólnie uczestniczyć w wydarzeniach o historycznym znaczeniu w dziejach Pasłęka. Obecnym pokoleniom mieszkańców naszej gminy przypadł niezwykły zaszczyt organizowania i świętowania dostojnych jubileuszy naszego miasta:
wcześniej, tj. w 1997 roku –  jubileuszu 700-lecia praw miejskich Pasłęka,
a w obecnym 2017 roku –  720-lecia Pasłęka.
 
Oba jubileusze dzieli 20 lat. Jak pokazuje obecny wygląd Pasłęka, czasu tego nie zmarnowaliśmy. Dzięki wspólnemu, wieloletniemu wysiłkowi uczyniliśmy Pasłęk miastem funkcjonalnym, posiadającym niezbędną infrastrukturę techniczną i społeczną, dobrze skomunikowanym w skali lokalnej oraz regionalnej, bezpiecznym. Osiągnęliśmy także wysoki poziom estetyczny miasta  znajdujący uznanie w oczach mieszkańców i osób  przyjezdnych.
Wybudowana infrastruktura, w szczególności drogowa, wodno – kanalizacyjna, edukacyjna i sportowo – rekreacyjna, uczyniła Pasłęk miastem chętnie wybieranym przez kolejne pokolenia mieszkańców Gminy Pasłęk oraz osoby przyjezdne na miejsce stałego zamieszkania i życia. Służy temu także bogate życie kulturalne miasta, w tym  mnogość    organizowanych w Pasłęku przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym i edukacyjnym. 
Oceniając mieszkańców Pasłęka przez pryzmat stanu infrastruktury i estetyki miasta, z całą odpowiedzialnością należy stwierdzić, że obywatele tego grodu to ludzie mądrzy, gospodarni i godni miana gospodarza Pasłęka – miasta o 720-letniej historii.
Wszystkim mieszkańcom i instytucjom Miasta i Gminy Pasłęk oraz osobom i instytucjom zewnętrznym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do rozwoju  Pasłęka, z okazji dostojnego jubileuszu 720 – lecia  miasta, z całego serca gorąco dziękuję.
Pasłęk to Nasza Mała Ojczyzna – nasz dom. Tu pragniemy żyć i nadal pracować dla dobra naszego miasta i naszych rodzin. Tak nam dopomóż Bóg.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAM DO PASŁĘKA
NA GŁÓWNĄ IMPREZĘ Z OKAZJI JUBILEUSZU 720 – LECIA MIASTA PASŁĘKA
NA GODZ. 12,00 W DNIU 9 WRZEŚNIA 2017 ROKU.
 
                                                              BURMISTRZ PASŁĘKA
        dr Wiesław Śniecikowski