W dniu wczorajszym odbyła się inauguracja roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Pasłęku połączona z uroczystym oddaniem do użytku dobudowanej stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych.
Podczas pierwszej części uroczystości Dyrektor Szkoły Pani Grażyna Lewandowska zapoznała zaproszonych gości ze zmianami wynikającymi z nowego ustroju szkolnego w szkole a także podziękowała za dotychczasowe wspieranie systemu oświatowego przez pasłęcki samorząd.
Druga część uroczystości odbyła się w nowowybudowanej części szkoły, w której znalazły się sale przedszkolne oraz stołówka.
Podczas tej części Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski przekazał na ręce Pani Dyrektor podziękowania oraz akt powierzenia stanowiska dyrektora szkoły na kolejny okres. Była to także okazja do podziękowań dla osób i instytucji, które wspierały rozbudowę szkoły.
Uczestniczący w inauguracji zaproszeni goście m.in. Wicewojewoda Warmińsko – Mazurski Sławomir Sadowski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku Edward Skalij wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Pasłęku Marianem Matuszczakiem złożyli Pani Grażynie Lewandowskiej gratulacje i życzyli udanego nowego roku szkolnego 2017/2018.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku zaznaczył, że nowa inwestycja w szkole to wyłącznie zasługa Burmistrza Pasłęka dr Wiesława Śniecikowskiego oraz Rady Miejskiej w Pasłęku, która corocznie przeznacza środki na potrzebne inwestycje, które można liczyć w dziesiątki milionów. Jednocześnie przypomniał, że pasłęcki samorząd na przestrzeni ostatnich 7 lat dodatkowo wydatkował prawie 60 mln zł do pasłęckiej oświaty, która pomimo otrzymywanej subwencji oświatowej nie bilansuje się.
Po poświęceniu nowej części szkoły przez księdza Dariusza Kułakowskiego oraz po przecięciu wstęgi nastąpiła krótka część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły.
Podczas uroczystości Burmistrz Pasłęka wręczył terenom Klubu Sportowego Polonia w Pasłęku Panom Zbigniewowi i Piotrowi Borysewiczom nagrody sportowe i podziękowania za pracę trenerską z młodymi sportowcami, dzięki której zawodnicy reprezentujący nasze miasto  osiągają sukcesy i wysokie wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie.
Przypominamy, że w ramach inwestycji w 100% sfinansowanej ze środków Gminy Pasłęk, która kosztowała prawie 3,7 mln zł do istniejącego budynku szkoły od strony północnej dobudowano zaplecze kuchenne wraz ze stołówką oraz 3 sale do edukacji przedszkolnej z zapleczem sanitarnym przy każdej sali. Powierzchnia zabudowy części dobudowanej wynosi 828,90 m², powierzchnia użytkowa 745,67 m², kubatura 4 685 m³, obiekt wyposażony został w instalację elektryczną, wodnokanalizacyjną, wentylację mechaniczną, instalację c.o., ciepłej wody użytkowej z odzyskiem ciepła,  w kotłowni w budynku szkoły dostawiony został piec c.o. zasilający w ciepło dobudowaną część. W ramach inwestycji wykonana została zewnętrzna dodatkowa klatka schodowa, zapewniająca bezpieczne wyjście ewakuacyjne ze szkoły.
Wszystkim nauczycielom, rodzicom i uczniom życzymy pomyślności oraz sukcesów w nowym roku szkolnym.