Ogłoszony został I przetarg na sprzedaż działki gruntu nr 30/7 o pow. 3.568 m 2 - cena wywoławcza  - 191.000 zł położonej w Pasłęku przy ulicy Kopernika, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową i usługową. Nieruchomość położona  jest   w  peryferyjnej  części  miasta  i  stanowi  własność  Miasta i Gminy Pasłęk oraz posiada księgę wieczystą urządzoną w Sądzie Rejonowym w Elblągu KW Nr-EL1E/00076867/1.  Przetarg odbędzie się  5 października 2017 roku o godz. 9 00    w pokoju nr 20  Urzędu Miejskiego w Pasłęku Pl. Św. Wojciecha nr 5. Wysokość wadium za  działkę gruntu wynosi  38.000 zł.  Więcej informacji na stronie http://paslek-um.bip-wm.pl/public/get_file_contents.php?id=314650