W sobotę 2 września pasłęczanie spotkali się w Bibliotece Publicznej, aby wspólnie czytać "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego. W tym dniu w całej Polsce, już po raz szósty, odbyła się akcja Narodowe Czytanie. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Również Pasłęk brał aktywny udział w tym ciekawym wydarzeniu kulturalnym. Dzieło Wyspiańskiego czytali m.in.: Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski i senator Jerzy Wcisła, dyrektorzy banków, radni rady miejskiej, uczniowie szkół średnich i nauczyciele oraz członkowie Klubu poezji. Dla zebranych na zakończenie wystąpił zespół Integraton działający w Ośrodu Kultury w Młynarach pod kierunkiem Bartka Krzywdy oraz Orkiestra Dęta Parafialna z Zielonki Pasłęckiej.