1 września odbyła się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Pasłęku. W pierwszej części obrad odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursów: „Najładniejsza posesja 2017” i „Aktywna, piękna i czyta wieś” oraz sprawozdanie z prac archeologicznych przy pasłęckim zamku. Konkurs na najładniejszą posesję 2017 r., ogłoszony został w dniu 14 marca 2017 r. Celem organizacji konkursu było podniesienie walorów estetycznych i ogólnego wyglądu Miasta i Gminy Pasłęk poprzez animowanie działań i promowanie pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań indywidualnych, a także zespołowych w zakresie urządzenia posesji, przeznaczonych do zamieszkania.

W kategorii najładniejsza posesja indywidualna nagrody otrzymali:

I miejsce i nagrodę w wysokości 1000 zł - Państwo Marta i Kazimierz Konopaccy,

II miejsce i nagrodę w wysokości 600 zł - Państwo Helena i Henryk Wasilewscy,

III miejsce i nagrodę w wysokości 400 zł - Pani Kazimiera Wielgo.

Wyróżnienia i nagrody w wysokości 100 zł otrzymali:

  1. Pani Anna Dłuszczakowska
  2. Pani Agnieszka Murzicz
  3. Państwo Magdalena i Tomasz Lubak

W kategorii wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych:

I miejsce i nagrodę w wysokości 1500 zł - Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Wojska Polskiego 36 A i 36 B (nagrodę odbierze Pan Andrzej Smoliński)

II miejsce i nagrodę w wysokości 1000 zł - Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa „SATI”, ul. Piłsudskiego 3 A (nagrodę odbierze Pan Krzysztof Kołakowski)

III miejsce i nagrodę w wysokości 500 zł - Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dom”, ul. Piłsudskiego 7 A, (nagrodę odbierze Pan Stanisław Nadraus)

Wyróżnienie i nagrodę w wysokości 150 zł - Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Pasłęczanka” ul. 11 Listopada 14, (nagrodę odbierze Pan Jan Tyliński)

Jednocześnie z konkursem na najładniejszą posesję 2017 r. zakończył się ogłoszony przez Burmistrza Pasłęka konkurs ,,Aktywna, piękna i czysta wieś”. Celem konkursu jest poprawa stanu sanitarnego i estetycznego wsi oraz dbałość o miejsca spędzania wolnego czasu przez mieszkańców wsi. A nagrody otrzymały:

I miejsce i nagrodę w wysokości 3600 zł - sołectwo Rzeczna,

II miejsce i nagrodę w wysokości 2700 zł - sołectwo Majki,

III miejsce i nagrodę w wysokości 1800 zł - sołectwo Robity-Osada

Wyróżnienia i nagrody po 500 zł otrzymują - Zielony Grąd i Rydzówka

W dalszej części obrad radni zajęli się sprawozdaniem z przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego, oceną realizacji wakacyjnych przedsięwzięć sportowych i kulturalnych oraz głosowaniem nad zaplanowanymi uchwałami. Zadecydowali o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi chojnickiemu w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy oraz o przekazaniu dotacji powiatowi elbląskiemu na wyremontowanie ul. Limanowskiego. Radni przyjęli też program oddłużeniowy, określający szczególny tryb umarzania zadłużeń użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz program ochrony środowiska dla gminy Pasłęk na lata 2017-2020. Jednym z punktów sesji była dyskusja nad ustaleniem nazw nowych ulic w Pasłęku, jakie wyznaczone zostały zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego centralnej i wschodniej części Pasłęka. Radni zdecydowali, ze w sąsiedztwie drogi do Rogajn powstaną takie ulice jak: Morąska, Szeroka, Piękna, Dolinka, Wspólna i Wąwozowa.