W dniu dzisiejszym tj.30.08.2017r.  podpisana została  umowa  na realizację  robót budowlanych na zadaniu pn..„Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna – Majki, Zielonka Pasłęcka  - etap II Rogajny-Gryżyna”. Umowa została podpisana w Rogajnach w świetlicy wiejskiej. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Pasłęka Wiesław Śniecikowski , Radny Radny Miejskiej w Pasłęku Pan Marek Łachmański, Sołys sołectwa Rogajny Pan Adam Buska, Prezes Przedsiębiorstwa „RABA” Pan Roman Bartoszewicz, kierownik budowy Pan Daniel Wasilewski oraz przybyli mieszkańcy miejscowości Rogajny. Wykonawcą robót, który złożył najkorzystniejszą ofertę jest  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „RABA” Leszek Radzaj, Roman Grzegorz Bartoszewicz Spółka jawna, ul. Kolejowa 10, 16-420 Raczki. Koszt  robót zgodnie z umową wyniesie 2 929 654,00 zł brutto, termin wykonania prac upływa w dniu 1.09.2018r.
W ramach zadania  wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Ø 160-200 mm o długości  łącznej 2 630,00 m,  kolektor tłoczny z rur PE Ø 90-110 mm  o długości 2 529,5m. Dla pokonania różnicy poziomów   wybudowane zostaną  4 przepompownie  i 1 przepompownia  strefowa tłocząca nieczystości do Gryżyny.

Oprac.: M. Sidor