W dniu dzisiejszym w pasłęckim szpitalu Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan dr Gustaw Marek Brzezin i Prezes Szpitala Powiatowego w Pasłęku Pani Iwona Chełchowska, w obecności Burmistrza Pasłęka Pana dr Wiesława Śniecikowskiego i Starosty Elbląskiego Pana Macieja Romanowskiego, podpisali umowę na dofinansowanie budowy Ośrodka Rehabilitacji Dziennej i Fizjoterapii oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dofinansowanie budowy tego obiektu opiewa na kwotę blisko 1,7 mln zł, a koszt całej inwestycji wyniesie ponad 2 mln zł. Inwestycja ta jest szansą na ogromny rozwój pasłęckiej placówki i kontynuację świadczeń rehabilitacyjnych w dużo bardziej komfortowych warunkach oraz ich rozwój poprzez utworzenie Ośrodka Rehabilitacji Dziennej i Fizjoterapii.