W dniu dzisiejszym Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski pożegnał zespół archeologów z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Warszawy, który od 3 lipca  do 10 sierpnia 2017 r. prowadził badania archeologiczne przy pasłęckim zamku.
    W trakcie spotkania Burmistrz podziękował archeologom za zaangażowanie i wysiłek włożony w prace badawcze, które pozwoliły na odkrycie cennych artefaktów i przyczyniły się do poszerzenia wiedzy o dziejach naszego pięknego miasta. Realizacja prac badawczych stanowi również wyjątkową promocję naszej gminy na terenie kraju. W ramach podziękowań studenci otrzymali publikację „Leksykon zamków polskich”. Spotkanie przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze. Wszyscy obecni na spotkaniu zgodzili się, że prace badawcze przy zamku powinny być kontynuowane.
A więc do zobaczenia - być może w przyszłym roku.

Informację przygotował: Henryk Żukowski


Na zdjęciu poniżej zespół archeologów z UKSW w Warszawie z Burmistrzem Pasłęka:
Od lewej, u góry: Mateusz Kulesza – student UKSW, mgr Piotr Szkiłądź – doktorant UKSW, dr Jacek Wysocki - Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW Instytut Archeologii, kierownik badań archeologicznych przy pasłęckim zamku, Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski, dr Rafał Solecki -  Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW Instytut Archeologii, zastępca kierownik badań archeologicznych przy pasłęckim zamku, Jakub Jarosiński - student UKSW.
Od lewej, na dole: Sylwia Szychniewicz – studentka UKSW, Marlena Matejak -  studentka UKSW.

archeolodzy