10 sierpnia 2017 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku odbyła się konferencja podsumowująca prace archeologiczne prowadzone przy pasłęckim zamku.

W konferencji uczestniczył Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski, kierownik badań dr Jacek Wysocki oraz pracownicy Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Najważniejszym efektem prac prowadzonych w okresie 3 lipca - 10 sierpnia br. jest odkrycie gotyckiego muru kurtynowego, położonego równolegle względem ściany zamkowej. Mur ten jest prawdopodobnie przedłużeniem muru otaczającego zamek od strony północnej i wschodniej. Odnaleziono również wiele fragmentów naczń ceramicznych oraz groty bełtów z późnego średniowiecza.

Poniżej prezentacja oraz zdjęcia z konferencji.