Przypominamy o trwającym konkursie, ogłoszonym przez Burmistrza Pasłęka, na najlepszy film o Pasłęku, z okazji Jubileuszu 720-lecia Pasłęka, pt. „Pasłęk w kilka minut".
Termin składania lub nadsyłania filmów do Urzędu Miejskiego w Pasłęku upływa w dniu 16 sierpnia 2017 r. (środa). Przypominamy, iż prawo udziału w konkursie i złożenia filmu mają mieszkańcy lub grupa mieszkańców Miasta i Gminy Pasłęk nieprofesjonalnie zajmujący się utrwalaniem obrazów za pomocą dźwięku i obrazu, w wieku do 20 lat, którzy wzięli udział w warsztatach tematycznych zorganizowanych przez Pasłęcki Ośrodek Kultury.
    W celu zgłoszenia filmu w ramach konkursu uczestnik wypełnia Kartę Zgłoszenia Filmu i dostarcza zgłoszenie oraz film zapisany na nośniku elektronicznym na adres: Urząd Miejski w Pasłęku, Pl. Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk w ww. terminie (w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „KONKURS – PASŁĘK W KILKA MINUT”).
    Warunkiem zakwalifikowania filmu do konkursu jest złożenie przez osoby będące bohaterami filmu (których historia życia została przedstawiona w filmie) oświadczenia  o wyrażeniu zgody na projekcję publiczną filmu i na przetwarzanie jej danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu oraz w związku z projekcją publiczną filmu. Oświadczenie stanowi integralną część Karty Zgłoszenia Filmu.

Regulamin konkursu i kartę zgłoszenia zamieszczono poniżej: