W tym roku odbędzie się już dwudziesty - jubileuszowy plener malarski organizowany przez Pasłęcki Ośrodek Kultury.

Tematem przewodnim pleneru jest hasło „Pasłęckie Barwy Jesieni z uwzględnieniem 720-lecia Pasłęka”; w plenerze biorą udział: Zygmunt Prończyk, Grażyna Komorska, Anna Panek, Benedykt Kroplewski, Ewa Prelewska, Jan Lewdorowicz, Bohdan Paczkowski, Zbyszek Opalewski, Ewa Łukiewska, Józef Chomnicki, Robert Hubner, Zbigniew Szmurło, Jan Redzimski, Ewa Bogucka – Pudlis i Halina Różewicz - Książkiewicz.


Plener będzie trwał od 31 sierpnia do 9 września 2017 r. i zakończony zostanie wernisażem wystawy, który odbędzie się 9 września podczas obchodów Jubileuszu 720-lecia Miasta Pasłęk.

PRZEDSIĘWZIĘCIE ZORGANIZOWANE Z OKAZJI JUBILEUSZU 720-LECIA MIASTA PASŁĘK