Przypominamy o trwającym konkursie fotograficznym pt. „Pasłęk moje miasto”, który organizowany jest przez Burmistrza Pasłęka z okazji jubileuszu 720-lecia naszego miasta.

Tematem konkursu jest miasto Pasłęk. Do udziału w konkursie zgłaszać można prace fotograficzne wykonane w jubileuszowym 2017 roku, które przedstawiać będą piękno krajobrazu Pasłęka, jego florę i faunę, architekturę (zabytki, ulice, obiekty użyteczności publicznej, infrastrukturę sportową) lub odbywające się w Pasłęku wydarzenia. Termin składania prac upływa w dniu 18 sierpnia 2017r. Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, która odbędzie się dnia 09 września br. podczas uroczystości Jubileuszu 720-lecia Pasłęka. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 fotografie. Prace należy zgłaszać w jednej z 4 następujących kategorii wiekowych:
1. uczniowie szkół podstawowych,
2. uczniowie szkół gimnazjalnych,
3. uczniowie szkół średnich,
4. osoby dorosłe.

 

Szczegółowe zasady konkursu określa regulamin:

Formularz zgłoszenia: