W dniu 15 lipca 2017 roku oddano do użytku plac zabaw dla dzieci w Zielonym Grądzie. Wykonawcą zadania była Firma P.P.H.U. Szkoła Milleniu Piotr Kraszewski z miejscowości Zawisty Nadbużne.

W ramach zadania zostały zamontowane następujące urządzenia:

  • zestaw zabawowo – sprawnościowy,

  • zestaw gimnastyczny,

  • karuzela,

  • sprężynowiec ( bujak ).

Koszt wykonania zadania wyniósł 49.515,24 zł. Zadanie zostało wyłonione do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego gminy Pasłęk na 2017 rok uzyskując wśród projektów z terenów wiejskich 679 głosów, tym samym pierwsze miejsce.

Budżet Obywatelski Miasta i Gminy Pasłęk oraz Fundusz Sołecki pozwalają na aktywizację lokalnej społeczności oraz umożliwiają realizację potrzebnych zadań na terenie Gminy Pasłęk.

Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski serdecznie podziękował Pani Wiolettcie Stańczak Sołtysowi Sołectwa Zielony Grąd za duże zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz Sołectwa Zielony Grąd. Pani Sołtys była inicjatorką budowy placu zabaw dla dzieci w Zielonym Grądzie. Burmistrz podziękował również wszystkim mieszkańcom Sołectwa Zielony Grąd za zaangażowanie w realizację zadań służących stałemu rozwojowi sołectwa.

Podczas oddania do użytku placu zabaw Jadwiga Rutkowska z d. Jakimowska, była mieszkanka Zielonego Grądu wyrecytowała wiersz swojego autorstwa, którego treść zamieszczamy poniżej:

 

Moje wspomnienia”

Jadwiga Rutkowska

z d. Jakimowska

Gdy sięgam myślą do lat dziecinnych,

Tych wspaniałych, tak niewinnych

wszystkich pór roku i lat tu spędzonych

tak cudownych i szalonych – powoli umieram z tęsknoty.

Wszystko tu w Zielonym Grądzie się zaczęło:

Beztroskie lata mego dzieciństwa, młodości

obrania życiowej drogi i o Boże Drogi !?

Och, jak tu pięknie jest i było !!!

Zielono, zielono, zielono wszędzie dookoła

Nasza rzeczka Elszka do ochłody woła.

Drogi i dróżki piaszczyste, łąkowe

i pola ukwiecone, pachnące kolorowe.

Domy różne, skromne, piękne i wyśnione.

Ludzie gościnni, serdeczni, uśmiechnięci i mili

Nawet Plac Zabaw dla dzieci zrobili.

Pomysłowy, wyśniony, kolorowy

Z miejscem spotkań dla całej Wspólnoty.

Letnią porą zbierają się przy przydrożnym Krzyżu

Na modlitwę cichą, szeptaną – śpiewaną?

By Pan Bóg im błogosławił.

Dał życie, siły i dobre zdrowie.

Nawet zmiana trasy S-7 ich nie zniechęciła

chociaż wieś się bardzo zmieniła.

Pola, łąki i lasy im podzieliła.

Dalej pracują, rodzą się i odchodzą do Pana

I jak ja zawsze wracają tu po latach.

Czasem z bagażem życiowych trudów

By tu w Zielonym odpocząć, zapomnieć

Nabrać dystansu do życia, pracy i siły.

Wracam tu zawsze szczęśliwa, radosna

bo wtedy czuję, że znowu nadejdzie wiosna !!!

 

Informację przygotował: Damian Bereżański

źródło: Gazeta internetowa Głos Pasłęka