W dniu dziejszym, tj. 14 lipca 2017 r. nastąpiło oficjalne otwarcie i oddanie do użytku nowego parkingu wybudowanego przy skrzyżowaniu ulic Jagiełły i Mickiewicza w Pasłęku. W uroczystości wzięli udział: Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku Edward Skalij, radni Rady Miejskiej w Pasłęu, administrator parafii św. Józefa w Pasłęku ks. Dariusz Kułakowski, dzieci z pasłęckich przedszkoli oraz zespół "Pasłęczanie".

Zgromadzonych gości przywitał Burmistrz Pasłęka, który podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację zadania i wręczył pamiątkowy puchar Dariuszowi Pylakowi reprezentującemu wykonawcję inwestycji - firmę GRANIT ze Strzegomia. Po przecięciu wstęgi przez przedstawicieli samorządu i poświęceniu parkingu odbyła się część artystyczna, w której wystąpiły przedszkolaki oraz zespół "Pasłęczanie". Zespół zaprezentował przyśpiewkę ułożoną specjalnie na okoliczność otwarcia parkingu. Na zakończenie pierwszym dziesięciu kierowcom parkującym na nowym parkingu zostały wręczone okolicznościowe upominki.

Całkowity koszt budowy parkingu wyniósł 1 200 593,29 zł i został w całości poniesiony ze środków Gminy Pasłęk. W ramach inwestycji wybudowano parking z 50 miejscami postojowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dokonano nasadzeń drzew i krzewów, ustawiono ławki i kosze.