W drugiej połowie lipca Pasłęcki Ośrodek Kultury rozpocznie realizację projektu pn. "HISTRORYCZNO – EDUKACYJNY PIKNIK ROWEROWY PASŁĘK 1297 – 2017".

W dniu 10 września 2017 r. odbędzie się szkolenie edukacyjne zintegrowane z wycieczką rowerową w historyczne miejsca krainy Kanału Elbląskiego. Wydarzenie rozpocznie prezentacja filmu edukacyjnego o zabytkach naszej gminy i dyskusja z prowadzącym historykiem Krzysztofem Mieczkowskim w sali kinowo-widowiskowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury. Następnie zapraszamy na wycieczkę rowerową, (wyjazd w grupach 15 osobowych z Placu św. Wojciecha) przewidziana trasa: Pasłęk wokół murów obronnych, budowli sakralnych oraz Pochylnia Jelenie, Pochylnia Kąty i Pochylnia Buczyniec. Program obejmuje postoje w/w wymienionych miejscach i krótką charakterystykę walorów historycznych. Przyczyniać się to będzie do edukacji pozaszkolnej i poznania ważnych miejsc historycznych naszej gminy.
Trasa rowerowa o długości 29 km, czas przejazdu z postojami około 3 godziny. Powrót na plac 1000-lecia.

13:00 – Szkolenie edukacyjne „Cenne zabytki naszej gminy” - sala kinowo-widowiskowa POK
14:00 – Wyjazd uczestników z Placu św. Wojciecha w Pasłęku
14:30 – Pochylnia Jelenie (postój i krótka historia miejsca)
15:00 – Pochylnia Kąty (postój i krótka historia miejsca)
15:25 – Pochylnia Buczyniec (postój, krótka historia miejsca i zwiedzanie)

Program artystyczny:
17:00 – Teatr Hals z Gdyni – program artystyczny dla dzieci (konkursy, zabawy, malowanie twarzy)
18:30 – Historyczna biesiada polska, spektakl muzyczno-teatralny, wykonanie: Teatr Hals z Gdyni
20:00 – Rewia piosenki światowej – wykonanie Retro Voice z Gdyni


Dla pierwszych 100 uczestników przejazdu rowerowego przewidziane są pamiątkowe medale. Zapisy od 17 lipca w sekretariacie Pasłęckiego Ośrodka Kultury lub pod nr tel. 55 248 31 21.

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Zadanie grantowe pt. "HISTRORYCZNO – EDUKACYJNY PIKNIK ROWEROWY PASŁĘK 1297 – 2017" realizowane jest w ramach Projektu Grantowego "Rowerowy zawrót głowy" w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023 opracowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucją Zarządzającą jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.