W dniu 12 lipca 2017r. nastąpił odbiór robót prowadzonych w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej Drulity-Sokoły-Dargowo-Awajki”. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 35C w Pasłęku. Prace budowlane prowadzone były od 30 maja 2016r. do 30.06.2017r. W ramach zadania wykonana została sieć wodociągowa z rur PE o średnicy 160mm z Buczyńca do miejscowości Drulity, Sokoły, Dargowo, Piniewo i Awajki, łącznie o długości 12,327 km oraz podejścia do granicy działek z rur PE o średnicy 40-50 mm o łącznej długości 1,011 km. Woda ze stacji uzdatniania wody w Krasinie dostarczana jest nowym wodociągiem do ponad 700 osób zamieszkujących w tych miejscowościach. Koszt zadania ogółem wyniósł ponad 1 327 tys. zł. Zadanie w całości zostało zrealizowane ze środków samorządu pasłęckiego. Poprzez wybudowanie nowej sieci wodociągowej, możliwym stało się wyłączenie z eksploatacji starych hydroforni w Drulitach, Dargowie ,Piniewie, Sokołach oraz Awajkach.

Opracowała: M. Sidor