W ramach promocji Miasta i Gminy Pasłęk  oraz w związku z tegorocznym jubileuszem miasta podjęto współpracę z Pocztą Polską, w wyniku której wydane zostaną dwa rodzaje kart okolicznościowych z okazji 720-lecia Pasłęka, każda w nakładzie 600 egzemplarzy.
Karty pocztowe dostępne będą w sprzedaży w placówce pocztowej przy ul. Jagiełły w Pasłęku oraz w Bibliotece Publicznej w Pasłęku. Część nakładu będzie również dostępna dla kolekcjonerów w placówkach pocztowych na terenie kraju.
Obecnie trwa procedura dotycząca akceptacji wzoru kart przez Pocztę Polską.
Poniżej projekty kart.

Pasłęk kartka nr 1 strona A

Pasłęk kartka nr 1 strona B

Pasłęk kartka nr 2 strona A

Pasłęk kartka nr 2 strona B