W trakcie piątkowej XXXII sesji Rady Miejskiej w Pasłęku nastąpiło podpisanie umowy partnerskiej na rzecz realizacji przedsięwzięcia pn. „Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Pasłęku”. Umowa została zawarta pomiędzy pomiędzy następującymi podmiotami: Akademią Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Parafią św. Józefa w Pasłęku, Elbląską Orkiestrą Kameralną oraz Gminą Pasłęk.

W imieniu poszczególnych podmiotów umowę podpisywali:

  • Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski,

  • Dr hab. Krzysztof Urbaniak – Kierownik Katedry Organów i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Łodzi,

  • Ks. kan. dr Andrzej Kłódka - Administrator Parafii św. Józefa w Pasłęku,

  • Pani Bożena Sielewicz - Dyrektor Elbląskiej Orkiestry Kameralnej.