Podczas sesji Rady Miejskiej w Pasłęku w dniu 19.05.2017r. miało miejsce wręczenie odznaczeń honorowych nadanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski wraz z Wicewojewodą Warmińsko-Mazurskim Sławomirem Sadowskim odznaczyli: dr Joannę Arszyńską, Krystynę Głuszyk, Teresę Kurgan, Irenę Łozińską, Izabelę Wiśniewską, Mariannę Wróblewską, Teresę Żurowską, Wiesława Pomarańskiego, Jerzego Przedpełskiego oraz Konstantego Stolarczyka.

Wszystkim odznaczonym składamy serdeczne gratulacje.

Dr Joanna Arszyńska - jest adiunktem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w Zakładzie Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej. Od początku lat 90-tych bierze udział w pracach konserwatorskich. Od 2007 roku jest zaangażowana w kompleksowy program konserwacji, restauracji i rewitalizacji gotyckiego kościoła w Mariance. W kościele tym zainteresował Ją duży i kompletny zespół malowideł z I połowy XV wieku. Do Marianki przyjeżdża z zespołem konserwatorów, z którymi prowadzi gruntowne badania m.in. na temat historii regionu, technik budowlanych, sposobu organizacji budowy, rozwoju i wzajemnych zależności średniowiecznych warsztatów budowlanych i artystycznych. W Mariance dokonała kilku odkryć. Jej starania, dobra współpraca z samorządem pasłęckim i zaangażowanie w badania i renowację kościoła w Mariance doprowadziły do tego, że są one finansowane przez Gminę Pasłęk oraz Niemiecką Fundację Ochrony Zabytków Kultury, a kościół ten staje się coraz cenniejszym zabytkiem i oryginalną atrakcją turystyczną.

Krystyna Głuszyk - od 2000 roku jest czynnym członkiem  zespołu folklorystycznego „Pasłęczanie”. Zespół prezentuje tradycje i folklor ludowy Warmii i Mazur wnosząc trwały wkład w zachowanie dziedzictwa kulturowego. Jej wieloletnia, bezinteresowna i sumienna praca jest jednym z elementów integrujących zespół. Ogromne zaangażowanie i działalność społeczna oraz wieloletnia pomoc udzielana  zespołowi  przyczyniła się do osiągnięcia przez Zespół „Pasłęczanie” wielu sukcesów podczas festiwali, przeglądów regionalnych, krajowych oraz zagranicznych.

Teresa Kurgan - jest członkiem chóru „Adoramus” działającego przy parafii Bł. J. Matulewicza w Pasłęku. Aktywnie uczestniczy w działalności chóru, gdzie śpiewa w sopranach. Bierze czynny udział wraz z chórem w wielu uroczystościach kościelnych i świeckich. Wraz z chórem kilkakrotnie brała udział w przeglądach chórów w Świętym Gaju, Zielonce Pasłęckiej, Dobrym Mieście, Częstochowie, gdzie uczestniczyła w oprawie muzycznej podczas mszy świętej w Kaplicy Matki Boskiej. Była bardzo zaangażowana w organizację I Przeglądu Chórów, który odbył się 1 września 2013 roku w Kościele Bł. J. Matulewicza w Pasłęku. Uczestniczyła w Ogólnopolskich Rekolekcjach Wielkanocnych dla Rolników. Corocznie bierze udział w Koncercie Kolęd i Pastorałek a także w uroczystych koncertach organizowanych na terenie gminy Pasłęk oraz regionu Warmii i Mazur. W chórze odpowiada za organizowanie całej działalności chóru, tj. organizację prób, wyjazdów na przeglądy oraz jego promocję. Jej pełna poświęcenia praca społeczna wzbogaca pracę chóru, który cieszy się dużą popularnością w środowisku lokalnym.

Irena Łozińska - od 2001 roku jest członkiem zespołu folklorystycznego „Pasłęczanie”. Zespół prezentuje tradycje i folklor ludowy Warmii i Mazur wnosząc trwały wkład w zachowanie dziedzictwa kulturowego. Jej wieloletnia, bezinteresowna i sumienna praca stanowiła ogromny wkład w integrację zespołu. Ogromne zaangażowanie i działalność społeczna przyczyniły się do osiągnięcia przez Zespół „Pasłęczanie” wielu sukcesów podczas festiwali, przeglądów regionalnych, krajowych oraz zagranicznych.

Izabela Wiśniewska - od wielu lat jest ściśle związana z Pasłęckim Ośrodkiem Kultury, a od 2012 roku pełni funkcję Dyrektora tego ośrodka. Dzięki jej inicjatywie reaktywowało swoją działalność po remoncie Pasłęckie Kino Zamkowe. Dzięki nawiązanej współpracy z Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, mieszkańcy Pasłęka i okolic mają możliwość kontaktu ze sztuką filmową. Efektem Jej współpracy z Teatrem im. Aleksandra Sewruka w Elblągu jest corocznie organizowany cykl spektakli teatralnych pn. „Pasłęcka Wiosna Teatralna”. Jest inicjatorką wielu cyklicznych imprez organizowanych bądź współorganizowanych przez Pasłęcki Ośrodek Kultury. W swojej działalności na rzecz rozwoju kultury realizuje również międzynarodowe projekty np. projekt IN-THEATRE – International Theater – Joint Cultural – Workshops in the Sourth Baltic Region, organizowany wspólnie z Fundacją Morskiego Centrum Foteviken ze Szwecji. Działając na rzecz pobudzania aktywności lokalnej społeczności  koordynuje działalność w ramach wydzielonych w strukturze POK sekcji tematycznych takich jak: sekcja wokalna, sekcja taneczna, sekcja muzyczna, sekcja POK Dance, sekcja plastyczna, sekcja modelarstwa, sekcja teatralna, sekcja folklorystyczna. Dzięki Jej wsparciu i zaangażowaniu prężnie rozwijają się dwa zespoły działające przy POK, tj. „Kapela Sztama” oraz zespół folklorystyczny „Pasłęczanie”. Zaangażowana jest również w organizację życia kulturalnego na terenach wiejskich Gminy Pasłęk. Wspiera działalność i uczestniczy w realizacji ciekawych przedsięwzięć Filii Pasłęckiego Ośrodka Kultury w Zielonce Pasłęckiej. W ramach działalności na terenach wiejskich współpracuje z sołtysami sołectw Gminy Pasłęk w zakresie dotyczącym realizacji przedsięwzięć kulturalnych w obiektach świetlic wiejskich.

Marianna Wróblewska - od 1998 roku jest członkiem zespołu folklorystycznego „Pasłęczanie”. Zespół prezentuje tradycje i folklor ludowy Warmii i Mazur wnosząc trwały wkład w zachowanie dziedzictwa kulturowego. Jej wieloletnia, bezinteresowna i sumienna praca stanowiła ogromny wkład w integrację zespołu. Ogromne zaangażowanie i działalność społeczna oraz wieloletnia pomoc udzielana założycielce zespołu  przyczyniła się do osiągnięcia przez Zespół „Pasłęczanie” wielu sukcesów podczas festiwali, przeglądów regionalnych, krajowych i zagranicznych.

Teresa Żurowska - jest członkiem chóru „Adoramus” działającego przy parafii Bł. J. Matulewicza w Pasłęku. Aktywnie uczestniczy w działalności chóru, który wykonuje pieśni w układzie czterogłosowym. Jest cennym członkiem tego chóru wzbogacającym go artystycznie. Wraz z chórem bierze czynny udział w wielu uroczystościach kościelnych i świeckich. Kilkakrotnie wraz z chórem brała udział w przeglądach chórów w Świętym Gaju, Zielonce Pasłęckiej, Dobrym Mieście i Częstochowie, gdzie uczestniczyła w oprawie muzycznej podczas mszy świętej w Kaplicy Matki Boskiej. Była bardzo zaangażowana w organizację I Przeglądu Chórów, który odbył się 1 września 2013 roku w Kościele Bł. J. Matulewicza w Pasłęku. Uczestniczyła w Ogólnopolskich Rekolekcjach Wielkanocnych dla Rolników. Bierze corocznie udział w Koncercie Kolęd i Pastorałek a także w uroczystych koncertach organizowanych na terenie gminy Pasłęk oraz regionu Warmii i Mazur. Jej pełna poświęcenia praca społeczna wzbogaca pracę chóru, który cieszy się dużą popularnością w środowisku lokalnym.

Wiesław Pomarański - jest  aktywnym członkiem chóru „Adoramus” działającym przy parafii Bł. J. Matulewicza w Pasłęku. W czasie nieobecności dyrygenta chóru zastępuje go włączając się do prac związanych z przygotowaniem chóru na ważne uroczystości kościelne i świeckie. W chórze odpowiada za oprawę muzyczną grając na organach. Jego działalność umożliwia prezentację repertuaru chóru także na licznych występach poza pasłęcką parafią np. w Zielonce Pasłęckiej, Świętym Gaju, Dobrym Mieście, Częstochowie, gdzie przygotowywał i sprawował oprawę muzyczną podczas mszy świętej w Kaplicy Matki Boskiej. Uczestniczył w Ogólnopolskich Rekolekcjach Wielkanocnych dla Rolników. Był bardzo zaangażowany w organizację I Przeglądu Chórów, który odbył się 1 września 2013 roku w Kościele Bł. J. Matulewicza w Pasłęku. Wspólnie z chórem uczestniczył we mszy świętej w Kwitajnach z okazji zakończenia renowacji zabytkowego kościoła. W trakcie pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej chór zaśpiewał podczas uroczystej mszy świętej z okazji zaprzysiężenia Prezydenta Andrzeja Dudy. Ze względu na doskonałe warunki głosowe i pamięć muzyczną jest oparciem dla głosów męskich zarówno tenorów jak i basów. W chórze pełni rolę konsultanta oraz edukatora, pomaga i udziela wskazówek dotyczących sposobu wykonywania utworów członkom chóru. Jego pełna poświęcenia praca społeczna bardzo wzbogaca pracę chóru, który cieszy się dużą popularnością w pasłęckim środowisku.

Jerzy Przedpełski - z ogromnym zaangażowaniem realizuje działania na rzecz upowszechniania kultury. Jest inicjatorem i odpowiedzialnym organizatorem masowych imprez o charakterze kulturalnym. To z Jego inicjatywy i przy Jego osobistym zaangażowaniu na stałe do pasłęckiego kalendarza imprez kulturalnych wpisane zostało szereg corocznych imprez m.in..: ROKOWISKO  Przystanek Pasłęk, Festiwal Disco, plenery malarsko – rzeźbiarskie na terenie Parku Ekologicznego, prezentacje dzieł młodych twórców fotografii oraz prezentacje dzieł malarskich mieszkańców miasta i gminy Pasłęk, Festyny Sołectw. Dzięki Jego staraniom w 2014 roku została nawiązana współpraca ze światowej sławy polskim wokalistą i kompozytorem Panem Józefem Skrzekiem, który 10 maja 2015 roku prezentował swoje utwory do słów Karola Wojtyły, Aliny Skrzek i Juliana Mateja na zabytkowych organach Andreasa Hildebrandta w kościele św. Bartłomieja w Pasłęku. Koncert został nagrany i wydana została płyta. W 2016 roku współorganizował koncert organowy „Oratorium Pasłęckie”. Koncert, który odbył się 28 maja 2016 r. był wspaniałym połączeniem twórczości cenionego polskiego kompozytora, muzyka, wokalisty i instrumentalisty Józefa Skrzeka oraz twórczości pasłęckich, lokalnych artystów, których teksty wykorzystane zostały w utworach koncertowych. Realizacja tego nowatorskiego przedsięwzięcia muzycznego została wsparta przez chóry działające przy pasłęckich parafiach, tj. Chór „Adoramus” i „Carmen  Gregorianum” oraz dzieci  z pasłęckich przedszkoli, dzięki czemu zaprezentowane utwory nabrały wyjątkowego, świeżego brzmienia. Przedsięwzięcie zostało wsparte przez Narodowe Centrum Kultury i Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Dzięki inicjatywie pasłęckiego samorządu ukazała się płyta cd z nagranym koncertem. Działania Pana Jerzego na rzecz rozwoju kultury są bardzo dobrze oceniane i postrzegane przez społeczeństwo oraz władze Miasta i Gminy Pasłęk.

Konstanty Stolarczyk - od 2005 roku jest czynnym członkiem zespołu folklorystycznego „Pasłęczanie”. Wspólnie z zespołem prezentuje tradycje i folklor ludowy Warmii i Mazur wnosząc trwały wkład w zachowanie dziedzictwa kulturowego. Z uwagi na swoje bogate wieloletnie doświadczenie jest jednym z filarów tworzących zespół. Dzięki jego wiedzy i umiejętnościom zespół osiągnął wielkie uznanie wśród mieszkańców Miasta i Gminy Pasłęk oraz regionu Warmii i Mazur. Służy  pomocą  zespołowi, dzięki czemu Zespół „Pasłęczanie” osiągnął wiele sukcesów podczas festiwali, przeglądów regionalnych, krajowych oraz zagranicznych.