Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 19.05.2017r. Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski wręczył nagrody laureatom Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych". Nagrody z rąk Burmistrza Pasłęka dr Wiesława Śniecikowskiego odebrały: Agnieszka Budkiewicz, Nikola Zwierzchowska, Zuzanna Rejman, Agata Tuńska oraz Maria Julia Cieśla.

W Pasłęku konkurs po raz pierwszy został zorganizowany w 2013 roku. Jest to już V edycja konkursu w naszej gminie, której organizatorem jest Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski.

"Wspaniali" to młodzi ludzie, którzy budują lepszy, bardziej humanitarny świat. Poprzez pomoc innym stają się wzorem do naśladowania - nie tylko dla rówieśników z najbliższego otoczenia. Konkurs promuje pozytywne zachowania i postawy młodzieży.

Spośród uczestników tegorocznej edycji Konkursu jury wyłoniło laureatów w tylko jednej kategorii wiekowej: 14-19 lat ("Ośmiu Wspaniałych"). W kategorii wiekowej 10-13 lat (tzw. "Ósemeczki") w tym roku nie zgłoszono żadnych kandydatów.

6 marca w Urzędzie Miejskim w Pasłęku odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w celu wyłonienia laureatów konkursu. W kategorii "Ośmiu Wspaniałych" jury wyłoniło następujących laureatów

  1. Budkiewicz Agnieszka – uczennica Gimnazjum nr 1 w Pasłęku – od 3 lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Wspomagającym Rodziny Potrzebujące "Jutrzenka", biorąc czynny udział między innymi w zbiórkach żywności. Angażuje się w życie klasy i społeczności szkolnej. Włącza się w każde działania podejmowane narzecz innych, jest szczera, spontaniczna i bardzo wrażlwa na krzywdę innych. Dla Agnieszki nie ma działań, których nie można zrobić, jeżeli chodzi o dobro innych. Zawsze śpieszy z pomocą.

  2. Zwierzchowska Nikola – uczennica Gimnazjum nr 1 w Pasłęku - od 3 lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Wspomagającym Rodziny Potrzebujące "Jutrzenka", biorąc czynny udział między innymi w zbiórkach żywności. Odznacza się ogromną empatią i zrozumieniem dla problemów innych ludzi. Włącza się w działalność świetlicy w Drulitach, angażuje się w życie klasy i szkoły. Nikola jest uznawana za bardzo solidną i odpowiedzialną osobę.

  3. Rejman Zuzanna – uczennica Gimnazjum nr 1 w Pasłęku - od 3 lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Wspomagającym Rodziny Potrzebujące "Jutrzenka", biorąc czynny udział między innymi w zbiórkach żywności. Agażuje się w zbiórki na rzecz schroniska dla zwierząt, włącza się w działalność świetlicy w Stegnach. Zuzanna jest pełna empati i zrozumienia dla innych. Ponadto jest wszechstronnie uzdolniona, śpiewa w zespole klasowym, który uświetnia uroczystości szkolne i gminne.

Uczennice Gimnazjum nr 1 zostały zgłoszone przez opiekuna wolontariatu Prezes Stowarzyszenia Wspomagającego Rodziny Potrzebujące "Jutrzenka" - Panią Reginę Stelmaczonek.

  1. Tuńska Agata – uczennica Zespołu Szkół w Pasłęku – należy do Szkolnego Koła Wolontariatu od 2015 roku, czynnie bieże udział we wszystkich inicjatywach podejmowanych przez Koło. Uczestniczy w zbiórkach żywności, była inicjatorką akcji "Podziel się zabawką" dla przedszkola w Elblągu. Była wolontariuszką Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz podczas Charytatywnego Maratonu Tanecznego dla Sebastiana. Od dwóch lat wspiera duchowo podopiecznych na oddziale ZOL w Szpitalu Powiatowym. Agata jest wrażliwą osobą, która nie przejdzie obojętnie obok potrzebujących.

  2. Cieśla Maria Julia – uczennica Zespołu Szkół w Pasłęku - należy do Szkolnego Koła Wolontariatu od 2015 roku, czynnie bieże udział we wszystkich inicjatywach podejmowanych przez Koło. Jej praca w olontariacie zaczęła się od drobnych zbiórek na rzecz innych (zbieranie korków, paczki na święta i inne). Obecnie uczestniczy w zbiórkach żywności, była wolontariuszką Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas Charytatywnego Maratonu Tanecznego dla Sebastiana, a także podczas akcji "Pomagać każdy może oraz akcji Amnesty. Pracowała jako wolontariuszka w przygotowaniach Biegu Filipidesa. Od dwóch lat wspiera duchowo podopiecznych na oddziale ZOL w Szpitalu Powiatowym. Jest osobą wrażliwą na potrzeby innych ludzi. To młoda osoba, która swym optymizmem zaraża innych ludzi.

Uczennice Zespołu Szkół w Pasłęku zostały zgłoszone przez opiekunki Szkolnego Koła Wolontariatu - Panią Emilię Kołęcką-Duda oraz Panią Beatę Łuczyńską-Pyra.