W dniu dzisiejszym w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku zostały podpisane umowy pomiędzy Gminą Pasłęk reprezentowaną przez Burmistrza Pasłęka a organizacjami wyłonionymi w II edycji konkursu ofert na zlecenie zadań organizacjom pozarządowym działającym na terenie Gminy Pasłęk.

W budżecie Miasta i Gminy Pasłęk zaplanowano na realizację zadań w 2017 roku ogółem środki w wysokości 244.000 zł, (w 2016 była to kwota 210.000 zł). W I edycji konkursu podpisano umowy na kwotę 186.538 zł. Natomiast umowy podpisane w dniu dzisiejszym to kwota ogółem 17.600 zł.

W ramach konkursu, który rozpoczął się 27 marca 2017 roku i zakończył 18 kwietnia 2017 roku, o godzinie 15:30, wpłynęło 6 ofert organizacji. Publiczne otwarcie ofert nastąpiło 19 kwietnia 2017 roku, natomiast w dniu 20 i 26 kwietnia 2017 roku nastąpiła ocena formalna i merytoryczna.

Poniżej prezentujemy dane dotyczące zadań i organizacji, które będą je realizowały:

1. Oferta Polskiego Związeku Pszczelarskiego Koła Pszczelarzy „Bartnik” w Pasłęku – nazwa zadania "Odtwarzanie zasobów pszczół i propagowanie produktów pszczelarskich na terenie Gminy Pasłęk" – przyznana kwota dotacji – 5 000 zł.

2. Oferta Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej "Kuźnia Pruska" -

Nazwa zadania: Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie Miasta i Gminy Pasłęk kwota dotacji – 1 300 zł.

3. Oferta Stowarzyszenia Niepoprawnych Optymistów Krasina. Nazwa zadania: Promocja miasta i obszarów wiejskich Gminy Pasłęk. Kwota dotacji – 3 000 zł.

4. Oferta Pasłęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Nazwa zadania: Promowanie wśród ludzi starszych i samotnych wiedzy na temat współczesnych zagrożeń związanych z wyłudzaniem pieniędzy i majątku oraz zapobieganie im.

Kwota dotacji – 3 300 zł.

5. Oferta Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej "Kuźnia Pruska".

Nazwa zadania: "Organizacja wolnego czasu dla dzieci i młodzieży poprzez gry i zabawy sportowe we współpracy z organizacjami senioralnymi." Kwota dotacji – 3 100 zł.

6. Oferta Stowarzyszenia "Pasłęk Pomagamy". Nazwa zadania: "Organizacja wolnego czasu dla dzieci i młodzieży poprzez gry i zabawy sportowe we współpracy z organizacjami senioralnymi."

Kwota dotacji – 1 900 zł.