Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania zaprasza mieszkańców Gminy Pasłęk do składania wniosków na wsparcie operacji w ramach „Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W bieżących naborach będzie można uzyskać wsparcie na operacje w poszczególnych zakresach:

Nr naboru

Nazwa zakresu tematycznego operacji

Limit

3/2017

Podejmowanie działalności gospodarczej

804 780 PLN

4/2017

Rozwijanie działalności gospodarczej

1 747 712 PLN

5/2017

Budowa lub przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej

lub rekreacyjnej lub kulturalnej

800 000 PLN

6/2017

Budowa lub przebudowa dróg gminnych lub powiatowych

600 000 PLN

7/2017

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

100 179 PLN

8/2017

Promowanie obszaru objętego LSR OW KE

59 595 PLN

9/2017

Wzmocnienie kapitału społecznego

50 000 PLN

Nabór wniosków będzie trwał od 22 maja 2017 roku do 5 czerwca 2017 roku.

 

Więcej informacji można uzyskać w Biurze KE LGD przy ul. Komeńskiego 40 w Elblągu oraz na stronie www.kanal-elblaski-lgd.pl