Lista ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy Pasłęk, zawierających braki formalne.

W dniu 20.04.2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Pasłęku Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 12/17 Burmistrza Pasłęka z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursów ofert zgłaszanych Zarządzeniem Burmistrza Pasłęka na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Pasłęk, dokonała oceny formalnej ofert, które biorą udział w konkursie ofert zgodnie z Zarządzeniem nr 27/17 Burmistrza Pasłęka z dnia 27 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Pasłęk.

Lista ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy Pasłęk, zawierających braki formalne podana w poniższym załączniku.