W dniu dzisiejszym tj. 20.04. 2017 r. z firmą „Ela”- Elżbieta Małysa, Mysłaki 2/5,  14-310 Miłakowo, podpisana została umowa na usługę polegającą na bieżącym utrzymaniu i pielęgnacji zieleni miejskiej na terenie miasta.
Firma „Ela- Elżbieta Małysa”, Mysłaki 2/5, 14-310 Miłakowo wzięła udział w postępowaniu przetargowym i w wyniku dokonania oceny złożonych ofert wybrana została oferta ww., która za wykonanie zakresu umowy zaoferowała najniższą cenę tj. 410.400,00 zł.
Umowa realizowana będzie przez dwa lata do dnia 15 grudnia 2018 r.

W ramach obowiązującej umowy będą realizowane prace takie jak:
a) koszenie trawników kosiarkami mechanicznymi z koszami (parki, zieleńce miejskie),
b) koszenie trawników na skarpach,
c) pielęgnacja nowych i istniejących nasadzeń (pielęgnacja krzewów różanych i drzew ozdobnych);
d) cięcia pielęgnacyjne i formujące żywopłotów;
e) odchwaszczanie żywopłotów,
f) nasadzenia kwiatów jednorocznych z pelargonii bluszczolistnej (kaskadowe konstrukcje kwiatowe, kwietniki wiszące)
g) dosadzanie róż rabatowych
h) odmładzanie krzewów i żywopłotów,
i) wykonywanie nasadzeń uzupełniających drzew,
j) prace porządkowe i pielęgnacyjne na terenach zielonych,
k) cięcia pielęgnacyjne drzewostanu,
l) położenie obrzeża Eko-Bord wokół nowo posadzonych drzew.


Opr. Agnieszka Jaroń