229 uczniów III klas ze szkół gimnazjalnych w Pasłęku w dniach 19-21 kwietnia 2017 roku będzie pisać egzamin gimnazjalny. W Gimnazjum Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Pasłęku do egzaminu przystępuje 128 uczniów, w Gimnazjum Nr 2 - 71, a w Gimnazjum dla Dorosłych - 30. Uczniowie w ciągu trzech dni egzaminacyjnych będą rozwiązywać zadania z zakresu wiedzy o społeczeństwie, historii, języka polskiego, matematyki, z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z języka obcego nowożytnego.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia edukacji na poziomie gimnazjum. Nie ma jednak żadnego dolnego progu, poniżej którego test zostaje niezaliczony. Ma on za zadanie sprawdzić wiedzę ucznia, jego predyspozycje i nakierować go na trudny wybór szkoły średniej - i jedynie z tej perspektywy punkty uzyskane na egzaminie gimnazjalnym mają wartość. Od ich ilości w dużej mierze zależy przyjęcie bądź odrzucenie kandydatury ucznia w czasie rekrutacji do szkół średnich.

Wszystkim uczniom życzymy powodzenia!