W sobotę 18 marca 2017 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Zielonce Pasłęckiej będąca w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym dokonała podsumowania swojej działalności za ubiegły rok. Zebranie sprawozdawcze zgromadziło  dużą ilość strażaków, oraz zaproszonych gości w osobach: Burmistrza Pasłęka Wiesława Śniecikowskiego, Dowódcy JRG Pasłęk Tomasza Marcinkowskiego, Komendanta gminnego OSP Mirosława Czyszejuka. Jednostka w obecnej chwili liczy 35 członków czynnych. Posiada Kobiecą Drużynę Pożarniczą oraz dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. W strukturach OSP działa jedyna na terenie powiatu elbląskiego Strażacka Orkiestra Dęta pod batutą Adriana Brackiego zrzeszająca 25 muzyków. W tym roku orkiestra obchodzi 30 lecie założenia. Uroczystość odbędzie się 22 kwietnia 2017 roku w Domu Kultury w Zielonce Pasłęckiej, na którą kapelmistrz Adrian Bracki serdecznie zaprasza wszystkich miłośników muzyki.

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Druh Deonizy Krasiński dokonał podsumowania działalności  straży pożarnej za miniony rok oraz przedstawił plan pracy zarządu na najbliższy rok. Ochotnicza Straż Pożarna w 2016 roku wyjeżdżała 32 razy do działań ratowniczo gaśniczych, z czego 14 pożarów, 11 miejscowych zagrożeniach, wyjeżdżała również do dwóch fałszywych alarmów, oraz 5 razy zabezpieczali miasto Pasłęk podczas działań ratowniczych prowadzonych przez JRG poza obszarem Miasta i Gminy, w 23 przypadkach OSP wyjeżdżała do działań dwoma samochodami pożarniczymi. W tym miejscu wypada nadmienić, że Ochotnicza Straż Pożarna z Zielonki Pasłęckiej zdobyła 1 miejsce w zawodach sportowo pożarniczych na szczeblu gminnym. Również podczas zebrania sprawozdawczego Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Druh Deonizy Krasiński wręczył zasłużonym strażakom skromne nagrody za zaangażowanie w pracach społecznych.

Zaproszony na zebranie sprawozdawcze Burmistrz Pasłęka podziękował strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych oraz strażakom Państwowej Straży Pożarnej za dotychczasową działalność na rzecz lokalnej społeczności. Z tej okazji prezes OSP Deonizy Krasiński otrzymał z rąk Burmistrza okolicznościowy list. Burmistrz przedstawił również budżet gminy z przeznaczeniem na działalność wszystkich OSP działających na terenie Gminy Pasłęk. Budżet w roku bieżącym na funkcjonowanie siedmiu jednostek OSP wynosi ponad 181 tysięcy złotych.