W dniu 16 marca 2017 r. w sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku odbyło się spotkanie z Sołtysami zorganizowane przez Izbę Rolniczą i Burmistrza Pasłęka. W spotkaniu uczestniczyli także zaproszeni goście oraz kierownicy Referatów Urzędu Miejskiego. Spotkanie otworzył Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski, który przywitał obecnych i przedstawił porządek dzienny spotkania. Sołtysów oraz zaproszonych gości przywitał również Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku Pan Edward Skalij oraz członkowie Izby Rolniczej Pan Zbigniew Juniewicz i Pan Paweł Jasek.


Skarbnik Gminy Pani Bożena Adamczyk przedstawiła szczegółowo jak rozliczać fundusz sołecki oraz jak rozwiązać problemy związane z nowymi przepisami dotyczącymi zlecania wykonywania usług z funduszu sołeckiego.
Pan Cezary Antczak przedstawiciel Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie przybliżył temat dotyczący aktualnej sytuacji na rynku rolnym, a Pan Jan Gutfrański przedstawiciel Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnej w Elblągu przedstawił zagadnienia dotyczące obrotu gruntami rolnymi w świetle obowiązujących przepisów. Informacji na temat szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi udzielił Pan Grzegorz Tulski pracownik ODR, który jednocześnie pełni funkcję przewodniczącego komisji szacującej.

Prezes Koła Łowieckiego „Bóbr" w Pasłęku Pan Grzegorz Orłowski i Łowczy Koła Łowieckiego „Jenot” Pan Zbigniew Perłowski poinformowali o problemach dotyczących łowiectwa i szacowania szkód w uprawach rolnych wyrządzanych przez zwierzynę dziko żyjącą. Pan Bogdan Kusyk Prezes Koła Pszczelarzy „Bartnik” w Pasłęku zwrócił się z apelem o przestrzeganie godzin opryskiwania pól środkami chemicznymi, natomiast Pani Barbara Zarudzka Prezes Warmińsko - Mazurskiego Stowarzyszenia Obrońców Praw Zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu zwróciła uwagę na problem bezdomnych psów.

Kierownik Referatu RiGG Grzegorz Orłowski zapoznał uczestników spotkania z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody dotyczącą wycinki drzew oraz poinformował o planowanych konkursach „Aktywna, piękna i czysta wieś” oraz „Najładniejsza posesja 2017”. Inspektor ds. p.poż. Mirosław Czyszejuk przedstawił  jakie zagrożenia pożarowe w gospodarstwach rolnych mogą występować z tytułu zaniedbań oraz poinformował o kontrolach Straży Miejskiej jakie czekają mieszkańców sołectw w sprawie porządku i czystości.


Informację na temat budżetu gminnego oraz zaplanowanych zadań inwestycyjnych na 2017 rok przedstawił Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski, który zakończył spotkanie i podziękował Sołtysom za ich codzienną pracę i zaangażowanie.