W dniu dzisiejszym, tj. 15 marca 2017 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku odbyło się spotkanie informacyjne nt. realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016 – 2023. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. radni Rady Miejskiej w Pasłęku, sołtysi sołectw Gminy Pasłęk, przedsiębiorcy działający na terenie Gminy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu gminy Pasłęk.

Spotkanie rozpoczął Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski, który przywitał zaproszonych gości. Następnie zgromadzeni zapoznali się z prezentacją nt. Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023, wygłoszoną przez Panią Grażynę Wasilewską ze Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, w której przedstawione zostały kryteria wyboru operacji/grantobiorców i harmonogram naboru wniosków. Ponadto głos zabrał przedstawiciel Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, który przedstawił kwestie związane z ekonomią społeczną.

Spotkanie zakończył Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku Pan Edward Skalij, który podziękował przedstawicielom Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania za przekazanie cennych informacji nt. realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego oraz życzył potencjalnym beneficjentom sukcesów w aplikowaniu o środki na realizację ich pomysłów.