Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski we współpracy z Zarządem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania zapraszają na spotkanie informacyjne nt. realizacji LokalnejStrategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023.

Spotkanie odbędzie się 15 marca 2017 r. (środa) w godzinach 13:00-15:00 w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

Program spotkania:
- PrezentacjaLSR OW KE na lata 2016-2023
- Kryteria wyboru operacji/grantobiorców
- Harmonogram naboru wniosków
- Ekonomia społeczna (ESWIP)