Dziś, tj. 15.02.2017 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego Państwo Władysława i Czesław Siemaszko świętowali 50 rocznicę ślubu. Z tej okazji odbyło sięuroczyste spotkanie, na którym Pan Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski odznaczył jubilatów medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jubilaci otrzymali również pamiątkowe dyplomy i kwiaty.

Pan Czesław pochodzi z Litwy, pracował w PKS jako kierowca a od 1968 r. aż do emerytury w Straży Pożarnej. Natomiast Pani Władysława pracowała między innymi w GS, Urzędzie Powiatowym do rozwiązania powiatów, w Domu Dziecka Marwicy.

Jubilatom składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzymy dużo zdrowia i miłości na dalsze, wspólne spędzone lata.