Ogłoszone zostały I przetargi na sprzedaż działek gruntu nr 5/54 o pow. 974 m 2 - cena wywoławcza  - 69.200 zł i nr 5/55 o pow. 1.051 m 2 - cena wywoławcza 74.600 zł położonych w Pasłęku przy ulicy Brzozowej. Nieruchomości położone  są   w  pośredniej  części  miasta  i  stanowią  własność  Miasta i Gminy Pasłęk oraz posiadają księgę wieczystą urządzoną w Sądzie Rejonowym w Elblągu KW Nr-EL1E/00042235/5.  Przetargi odbędą się  1 marca 2017 roku o godz. 9 00  i 9 30   w pokoju nr 20  Urzędu Miejskiego w Pasłęku Pl. Św. Wojciecha nr 5. Wysokość wadium za każdą działkę gruntu wynosi  13.000 zł.  Więcej informacji na stronie http://paslek-um.bip-wm.pl/public/get_file.php?id=299995