Przedsiębiorstwo Usług Wodno - Kanalizacyjnych w Pasłęku - jednostka operatorska - sp. z o.o. wraz z firmą Aqua-Eco zapraszają na szkolenie techniczne: "Przyczyny powstawania różnic bilansowych pomiędzy dostawcą a odbiorcą wody", które odbędzie się w dniu 15 lutego 2012 roku w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

 

Program szkolenia:

 

10.00 - 11.30

1. Wodomierze do pitnej wody (rodzaje, klasa, typ, zasady montażu)

2. Różnice bilansowe pomiędzy dostawcą a odbiorcą wody - przyczyny

3. Metrologia wodomierzy w czasie, a różnice bilansowe

 

11.30 - 11.45

Przerwa kawowa

 

11.45 - 13.30

4. Monitoring przyłączy wodociągowych - dobór wodomierzy

5. Systemy zdalnego odczytu wodomierzy

 

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.