kanal3W dniu wczorajszym w Ostródzie odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, podczas którego przedstawiono zakres zadań i prac związanych z realizacją Projektu pn. „Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinkach: Jezioro Drużno – Miłomłyn, Miłomłyn – Zalewo, Miłomłyn – Ostróda – Stare Jabłonki”.


Przypominamy, że głównymi celami działalności statutowej Związku są: promocja Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego oraz Gmin członków niniejszego Związku, tworzenie warunków do zagospodarowania Kanału i terenów związanych z Kanałem oraz tworzenie warunków rozwoju turystyki. Do związku przynależy 11 gmin członkowskich, w tym również Gmina Pasłęk.


4 lipca 2011 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku podpisał porozumienie o dofinansowanie Projektu pn.: „Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinkach: Jezioro Drużno – Miłomłyn, Miłomłyn – Zalewo, Miłomłyn – Ostróda – Stare Jabłonki” ze środków unijnych z Polską Organizacją Turystyczną. Wartość przedmiotowego porozumienia dla w/w wynosi 95 000 000 zł. Termin realizacji projektu zaplanowany został na lata 2008 – 2015.


Projekt został podzielony na następujące zadania inwestycyjne:


Zadanie nr 1

Przebudowa Kanału Elbląskiego na szlakach żeglownych: Miłomłyn ‒Ostróda ‒Stare Jabłonki, Miłomłyn - Iława, Jezioro Ruda Woda- Jezioro Bartężek (realizacja 2011 ‒2012)


Zadanie nr 2

Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinku pomiędzy wrotami Buczyniec a pochylnią Całuny (realizacja 2012 ‒2014)


Zadanie nr 3

Przebudowa śluz: Miłomłyn, Zielona, Ostróda i Mała Ruś na Kanale Elbląskim (realizacja 2012 ‒2014)


Zadanie nr 4

Oznakowanie turystyczne przy obiektach Kanału (realizacja 2012 ‒2014).


W ramach zadania nr 2 przebudowany zostanie 9,5 km odcinek Kanału na szlaku żeglugowym Miłomłyn - jezioro Drużno (odmulenie i ubezpieczenie brzegów Kanału). Zaplanowana została kompleksowa odbudowa 5 pochylni (Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie, Całuny) w zakresie części hydrotechnicznej, mechanicznej, torowisk, instalacji elektrycznej, ogólnobudowlanej, architektonicznej, instalacji sanitarnych i łączności radiowej. W ramach zagospodarowania terenu przy pochylniach zostaną wykonane miejsca do cumowania, rewitalizacja otoczenia przy pochylniach, a dodatkowo na pochylni Buczyniec - miejsce postojowe, ciągi piesze, oświetlenie i modernizacja parkingu leśnego. W ramach rozbudowy Izby Historii Kanału zaplanowano również zastosowanie sprzętu multimedialnego w zakresie prezentacji turystom materiałów informacyjnych.


Przetargi na ww. zadania zostaną rozpisane na przełomie lutego i marca 2012 roku. Rozpoczęcie prac zaplanowano na wrzesień 2012 r. W czasie trwania prac w 2013 roku pochylnie nie będą czynne.


kanal2

 IMG_7345_800x533