ceidg

Informujemy, że zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2009 Nr 18, poz. 97) t.j. „Organy ewidencyjne obowiązane są do przeniesienia danych przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej, zawartych w

dotychczasowej ewidencji, do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r.”, ewidencja działalności gospodarczej gminy Pasłęk została przekazana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w skrócie CEIDG prowadzonej przez Ministra Gospodarki. Wszystkie wpisy przedsiębiorców wpisanych dotychczas do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Pasłęka są dostępne na stronie www.ceidg.gov.pl.

 

Z dniem przeniesienia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wpisu, Burmistrz Pasłęka przestaje być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono.

W związku z powyższym przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą bądź dokonujący zmianę składają wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wykorzystując profil zaufany bądź podpis elektroniczny lub tradycyjnie, podczas wizyty w dowolnym urzędzie gminy na terenie kraju.

Dzięki nowej, powszechnej ewidencji znikną też zaświadczenia wydawane w dotychczasowej formie – ich miejsce zajmą wydruki komputerowe z centralnej bazy. CEIDG jest ogólnodostępnym rejestrem publicznym, w którym można potwierdzić fakt istnienia przedsiębiorstwa. Jedynym dokumentem wydawanym na papierze będzie potwierdzenie wpisu do CEIDG. Osoby, które będą realizować procedury dotyczące działalności gospodarczej przez Internet – otrzymają potwierdzenie z CEIDG drogą elektroniczną.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 55 248 20 01 w. 39. lub osobistą wizytę w Urzędzie Miejskim w Pasłęku pokój nr 21.