DSCF52974 listopada2011 roku dla OSP w Zielonce Pasłęckiej był dniem wyjątkowym i uroczystym. Tego dnia odbyło się bowiem uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego. W uroczystości udział wzięli lokalni samorządowcy oraz przedstawiciele służb mundurowych: Wiesław Śniecikowski Burmistrz Pasłęka, Tomasz Świniarski Komendant Miejski PSP w Elblągu, Henryk Milewski Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Elblągu, Mirosław Czyszejuk Dowódca JRG w Pasłęku, Tomasz Marcinkowski Z-ca D-cy JRG w Pasłęku, Prezesi i Naczelnicy z Ochotniczych Straży Pożarnych gminny Pasłęk.

  
Proboszcz Parafii św. Jana Chrzciciela  w Zielonce Pasłęckiej Ks. Kanonik Czesław Drężek dokonał ceremonii uroczystego poświęcenia samochodu. W swej wypowiedzi przekazał życzenia druhom strażakom, by nowy pojazd szczęśliwie, z Bożą opieką dowoził ich na miejsce akcji i z powrotem.
Akt przekazania  Prezesowi  Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce Pasłęckiej Deonizemu Krasińskiemu wręczył Burmistrz Pasłęka Wiesław Śniecikowski.

Oby nigdy nie zawiódł i skutecznie pomagał w ratowaniu ludzkiego życia i mienia

Przekazany pojazd jest nowoczesnym samochodem pożarniczo-gaśniczym typu GBARt. Posiada wszystkie parametry wymagane dla samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla jednostek OSP Posiada kabinę zespoloną jednomodułową w układzie 1+1+4, wyposażoną w oświetlenie wewnętrzne stopni wejściowych i niezależny układ ogrzewania. Montaż podestów bocznych uchylnych umożliwia łatwy dostęp do górnej części schowków bocznych przeznaczonych na wyposażenie samochodu pożarniczego niezbędnego do udziału w akcji ratowniczej. Zbiornik o pojemności 2500 litrów wyposażony w instalację napełniania z hydrantu, może być również napełniany autopompą ze zbiornika otwartego. Autopompa (zlokalizowana w tyle samochodu) ma wydajność 2400 litrów na minutę i umożliwia ssanie wody z głębokości 1,5 m w czasie 30 sekund, a z głębokości 7,5 m w czasie 60 sekund. Umożliwia również podanie wody do zbiornika samochodu i wodnego roztworu środka pianotwórczego do dwóch linii tłocznych 75, linii szybkiego natarcia oraz działka wodno-pianowego zlokalizowanego na dachu samochodu o wydajności do 1600 dcm3 na minutę. Samochód posiada urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, świetlne i dźwiękowe, oświetlenie zewnętrzne i pracy wokół samochodu oraz dodatkowe oświetlenia umożliwiające pracę na ruchliwych ulicach w trudnych warunkach widoczności. Samochód dodatkowo wyposażony jest w maszt oświetleniowy z reflektorami o mocy 4 x 500 W z pneumatycznym wysuwaniem umożliwiającym penetrację terenu ratunkowego w warunkach nocnych zasilany niezależnym agregatem prądotwórczym znajdującym się w wyposażeniu. Są to podstawowe parametry samochodu, który pozwoli na prowadzenie szeroko pojętej akcji ratowniczo-gaśniczej, która ze względu na rosnące wymagania stawiane jednostkom OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, spełniać będzie te wymogi.

Zakup samochodu z bogatym wyposażeniem, za kwotę 682.560 zł był możliwy w ramach projektu „Zakup średniego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zielonka Pasłęcka w Gminie Pasłęk”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. Kwota dofinansowania wynosi 559 872,00 zł. Środki z budżetu gminy pokrywają 22 % projektu, czyli 154.528 zł. Inwestycja mogła być sfinansowana dzięki pomocy Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

dscf5277
dscf5277 dscf5277
dscf5279
dscf5279 dscf5279
dscf5280
dscf5280 dscf5280
dscf5282
dscf5282 dscf5282
dscf5283
dscf5283 dscf5283
dscf5284
dscf5284 dscf5284
dscf5285
dscf5285 dscf5285
dscf5286
dscf5286 dscf5286
dscf5287
dscf5287 dscf5287
dscf5288
dscf5288 dscf5288
dscf5289
dscf5289 dscf5289
dscf5291
dscf5291 dscf5291
dscf5292
dscf5292 dscf5292
dscf5293
dscf5293 dscf5293
dscf5295
dscf5295 dscf5295
dscf5297
dscf5297 dscf5297
dscf5298
dscf5298 dscf5298
dscf5300
dscf5300 dscf5300
dscf5301
dscf5301 dscf5301
dscf5304
dscf5304 dscf5304
dscf5306
dscf5306 dscf5306