ARiMRInformujemy, że w związku ze stratami w gospodarstwach rolnych powstałymi w następstwie zdarzeń losowych jakie miały miejsce w 2010 i w 2011 roku (np. przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, susza, powódź, deszcz nawalny, huragan, grad, obsunięcie się ziemi i inne niewymienione) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do dnia 29 sierpnia 2011r. przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla poszkodowanych rolników.


Pomoc będzie mogła być przyznana jeżeli wysokość szkód oszacowanych przez komisję powołaną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego osiągnęła stopień zniszczeń określony w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2010r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej (Dz. U. nr 169, poz. 1141, z późn.zm).

W celu dokonania rozpoznania i zgłoszenia potrzeby oszacowania strat zainteresowani rolnicy z terenu gminy Pasłęk proszeni są o zgłaszanie się do Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego ul. Junaków 3 w Elblągu.