COPyWiM_logo_bialeRusza pierwsza edycja Szkoły Menedżerów NGO na Warmii i Mazurach, która skierowana jest przede wszystkim do kadry zarządzającej organizacjami pozarządowymi w regionie. Organizatorem cyklu edukacyjnego jest Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, lider projektu „COPy Warmii i Mazur. Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Zgłoszenia chętnych przyjmowane są do 12 września 2011.

 

Cykl zajęć obejmie 6 trzydniowych sesji, w okresie od października 2011 do marca 2012. Zajęcia skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Warmii i Mazur, głównie kadry zarządzającej: prezesów, osób z zarządu organizacji, koordynatorów projektu, specjalistów. Od kandydatów wymagane jest minimum trzyletnie doświadczenie w pracy w sektorze pozarządowym.

Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję ocenić własne predyspozycje jako menedżera, poznać praktyczne aspekty zarządzania organizacją pozarządową, w tym m.in. kierowania zespołem, delegowania zadań, motywowania pracowników. Harmonogram cyklu Szkoły został tak przygotowany, by jej uczestnicy mogli także nabyć umiejętności planowania strategicznego i operacyjnego, poznać sposoby zarządzania finansami w organizacji oraz dowiedzieć się, jak zadbać o wizerunek własny i organizacji.

Do uczestnictwa w Szkole każda z organizacji może wytypować jedną osobę. W przypadku dużej ilości zgłoszeń, ostatecznego wyboru dokona komisja rekrutacyjna. W uzasadnionych przypadkach z kandydatami przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna.

Priorytetowo przy wyborze uczestników traktowani będą:

•przedstawiciele organizacji prowadzących Centra Organizacji Pozarządowych COP
•przedstawiciele organizacji wspierających rozwój sektora pozarządowego
•przedstawiciele organizacji rozwoju lokalnego, zwłaszcza skupionych w Sieci „HEROLD”.

Szkolenia odbywać się będą w okolicach Olsztyna. ESWIP pokrywa koszt uczestnictwa w zajęciach, wyżywienia i zakwaterowania, natomiast dojazd na zajęcia uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie. W przypadku zakwalifikowania, z każdym uczestnikiem podpisana zostanie umowa, w której deklaruje on udział w minimum 80% zajęć oraz wykonanie zadania zaliczeniowego w postaci (do wyboru): rocznego planu działania, planu promocji lub strategii komunikacji własnej organizacji.

Szczegółowy program i harmonogram zajęć oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie http://www.herold.org.pl

Szkoła Menedżerów NGO jest działaniem projektu „COPy Warmii i Mazur. Sieć Centrów Organizacji pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.