festyn_soectw27 sierpnia 2011 r. w Parku Ekologicznym odbędzie się „Festyn Sołectw - Koncert Pożegnanie Wakacji”. W programie przewidziano między innymi konkursy kulinarne, sprawnościowe oraz konkurs na najciekawsze stoisko sołeckie. Dla zwycięzców Burmistrz Pasłęka ufundował nagrody finansowe oraz puchary. Wieczorem wystąpią The Postmen oraz Róże Europy.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE. 
Ma na celu integrację dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenów wiejskich zamieszkałych na terenie gminy Pasłęk i okolicznych gmin oraz przedstawienie dorobku kulturowego terenów wiejskich. Współfinansowany jest w wysokości 70 %  ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 –2013. Wartość zadania wynosi ogółem 22.399 zł, budżet gminy pokrywa koszty w wysokości 6.720 zł.

Szczegółowy program imprezy:

15.00 – 19.00
KONKURS KULINARNY
Na najbardziej atrakcyjna potrawę (zupa, przekąski, danie główne, desery) nawiązującej do regionalnych tradycji kulinarnych.

KONKURS NA NAJCIEKAWSZE STOISKO SOŁECKIE
Pod uwagę brane będzie: wizualna ocena stoiska, dodatkowe elementy wystroju stoiska (udział muzyka, rękodzielnika), ubiór personelu stoiska.

KONKURS SPRAWNOŚCIOWY
Rzut podkową
Rzut beretem sołtysa
Piłowanie drewna
Strzał z wiatrówki

19.30
The Postmen

21.30
Róże Europy