inwestycje_10Od 8 marca br. prowadzone są roboty remontowe na zadaniu pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach”. Wykonawcą robót jest Firma Remontowo - Budowlana „PRIMBUD” Andrzej Filaszkiewicz z Nowej Wsi.
Dotychczas wykonano prace dotyczące wymiany pokrycia dachowego na blachodachówkę, wymieniono stolarkę

okienną i drzwiową, wykonano ocieplenie budynku i malowanie elewacji. Wymieniony został zbiornik na nieczystości płynne oraz  przyłącze kanalizacyjnego. W chwili obecnej prowadzone są prace zewnętrzne, wykonywane jest ogrodzenie i utwardzenie terenu.
Świetlica zostanie wyposażona  w sprzęt nagłaśniający, stoliki, krzesła, stół do tenisa. Do pomieszczenia kuchennego zakupione zostaną szafki kuchenne i sprzęt AGD.
Na przeprowadzenie remontu świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych  z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania”Odnowa i rozwój wsi” w wysokości  75% kosztów kwalifikowanych, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie 206 388 zł.
Termin zakończenia prac to 31.08.2011 r.inwestycje_9inwestycje_8inwestycje_7inwestycje_6inwestycje_5