stpendia_s_6_800x627W dniu 28 lipca 2011r. Burmistrz Pasłęka podpisał umowy ze stypendystami osiągającymi wysokie wyniki sportowe. Stypendia zostały przyznane na okres sześciu miesięcy.


W związku z uchwałą nr III/37/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie, do 20 lipca 2011r., do Urzędu Miejskiego w Pasłęku wpłynęło 12 wniosków o przyznanie stypendium sportowego. Pozytywną opinię komisji uzyskało 9 wniosków.

Stypendia sportowe otrzymali: 

 1. Rapacki Maciej,

 2. Przystasz Michał,

 3. Lenart Radosław,

 4. Zieliński David,

 5. Gołębiowski Karol,

 6. Oleszczuk Kacper,

 7. Żebryk Agata,

 8. Polkowska Martyna,

 9. Bołdysz Karolina.

   

  stpendia s 1 80...
  stpendia s 1 800x537 stpendia s 1 800x537
  stpendia s 2 80...
  stpendia s 2 800x550 stpendia s 2 800x550
  stpendia s 3 80...
  stpendia s 3 800x533 stpendia s 3 800x533
  stpendia s 4 80...
  stpendia s 4 800x556 stpendia s 4 800x556
  stpendia s 5 80...
  stpendia s 5 800x506 stpendia s 5 800x506
  stpendia s 6 80...
  stpendia s 6 800x627 stpendia s 6 800x627
  stpendia s 800x...
  stpendia s 800x569 stpendia s 800x569