foto_0009W dniu 4 marca 2011r. w Urzędzie Miejskim w Pasłęku podpisana została umowa na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach”. Wykonawcą robót jest Firma Remontowo - Budowlana „PRIMBUD” Andrzej Filaszkiewicz Nowa Wieś 1 14-400 Pasłęk.

Wykonawca robót wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego. W przetargu uczestniczyło 10 firm. Cena

oferty najwyższej wyniosła 425 074,56 zł brutto, cena oferty najniższej 280 457,03 zł, przy czym oferta ta została odrzucona ze względu na niezgodność z zapisami SIWZ.

Koszt robót remontowych zgodnie z umową wyniesie 324 051,87 zł brutto, termin zakończenia prac określono do 31.08.2011r. .

Zakres prac remontowych dotyczy: wymiany pokrycia dachowego na blachodachówkę z utylizacją eternitu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenia budynku i malowania elewacji, remontu schodów zewnętrznych, wymiany zbiornika na nieczystości płynne oraz wymiany przyłącza kanalizacyjnego. Ponadto

wykonane zostanie utwardzenie terenu z kostki polbruk oraz ogrodzenie.

W ramach robót wewnętrznych wykonany zostanie nowy strop z ociepleniem, wymieniona zostanie podłoga oraz wykonane zostaną nowe posadzki. Remont dotyczy również sanitariatów, w tym wymiany instalacji wod.-kan. oraz wymiany instalacji elektrycznej.

Świetlica zostanie wyposażona w sprzęt nagłaśniający, stoliki, krzesła, stół do tenisa. Do pomieszczenia kuchennego zakupione zostaną szafki kuchenne i sprzęt AGD.

Na przeprowadzenie remontu świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania”Odnowa i rozwój wsi” w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie 206 388 zł.