P1020199xUprzejmie informuję, że wykonawca firma „Ekomel” z Ostródy wybudowała sieć wodociągową z przyłączami, kanalizację sanitarną tłoczną i grawitacyjną z przykanalikami i oczyszczalnię ścieków, typu biocler we wsi Kronin i na koloniach. Zakładana jest armatura - zawory i urządzenia pomiarowe dla tych mieszkańców, którzy dokonali wpłaty wymaganej tj. 3 000 zł.

Rozpoczął się rozruch technologiczny. oczyszczalni i inwestycja zmierza do zakończenia. Nadmieniam, że wpłat można dokonywać w kasie urzędu.

Proszę o poważne potraktowanie realizowanej inwestycji.

BURMISTRZ PASŁĘKA
dr WIESŁAW ŚNIECIKOWSKI