foto_0105Tekst przemówienia Burmistrza Pasłęka wygłoszonego na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Pasłęku w dniu 3 września 2010 roku z okazji 20 – lecia partnerskiej współpracy pomiędzy miastami Pasłęk i Itzehoe.

 

WYSOKA RADO. SZANOWNI GOŚCIE

Jesteśmy dziś uczestnikami i świadkami dostojnego jubileuszu XX-lecia partnerskiej współpracy miast Pasłęka i Itzehoe. Podstawą tej współpracy jest podpisana 11.10.1990 roku Umowa o Partnerstwie pomiędzy miastami Itzehoe i Pasłęk, której treść eksponowana jest nieprzerwanie od 1990 roku na ścianie w gabinecie Burmistrza Pasłęka jako jeden z najważniejszych dokumentów w życiu pasłęckiego samorządu. Partnerska współpraca z Miastem Itzehoe jest dla władz oraz mieszkańców Pasłęka bardzo ważna, a obchodzony dziś jubileusz XX- lecia tej współpracy jest dla nas doniosłym wydarzeniem.

Jednak znaczenie partnerskiej współpracy naszych miast nie sprowadza się jedynie do osiągniętych rezultatów przez obu partnerów. Należy wskazać na szersze znaczenie efektów tej współpracy. Partnerstwo Pasłęka i Itzehoe było elementem procesu, który doprowadził do współczesnego porozumienia polsko-niemieckiego i przyczynił się do uzyskania aprobaty polskiego społeczeństwa dla przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Obchodząc w 2000 roku jubileusz X- lecia partnerskiej współpracy Pasłęka i Itzehoe wyrażaliśmy nadzieję, że nasze partnerstwo przybliża Polskę do członkostwa we Wspólnocie Europejskiej. Dziś możemy powiedzieć z pełnym przekonaniem, że przyjęcie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku to pozytywny skutek m.in. partnerstwa polskich samorządów z podmiotami zagranicznymi i wielki sukces wszystkich stron tej współpracy – nasz sukces.

W świetle tych faktów, pozytywnej roli naszej współpracy nie da się przecenić. Biorąc pod uwagę rok rozpoczęcia współpracy pomiędzy Pasłękiem i Itzehoe, co miało miejsce w 1990 roku, mamy prawo do uznania inicjatorów i kontynuatorów tej współpracy za jednych z pionierów porozumienia polsko- niemieckiego i integracji europejskiej. To dzięki ich cywilnej odwadze i determinacji zrodziła się nowa, lepsza jakość w stosunkach polsko-niemieckich. Należy pamiętać, że nasza partnerska współpraca rodziła się w innej rzeczywistości , charakteryzującej się uprzedzeniami, podejrzeniami i nieufnością. To między innymi dzięki inicjatorom partnerskiej współpracy tamta rzeczywistość odeszła do lamusa.

Dlatego jesteśmy winni pamięć inicjatorom i kontynuatorom współpracy Pasłęka i Itzehoe, która przyniosła tak wiele dobrego. Miło mi gościć obecne na dzisiejszej uroczystości zasłużone grono uczestników tej współpracy.

Pragnę przywołać na dzisiejszą uroczystość także tych, którzy powinni tu dzisiaj być, a których nie ma wśród nas. Są to :

 • śp. Paul Barth, Przewodniczący Rady Miasta Itzehoe w latach 1986-1998, współinicjator, współautor i sygnatariusz Umowy o Partnerstwie pomiędzy miastami Pasłęk i Itzehoe, wieloletni kontynuator tej współpracy, którego w tym dziele znacząco wspierała małżonka IRMGARD BARTH,

 • śp. Maciej Bojewski – Naczelnik Miasta i Gminy Pasłęk w latach 1985-1990, który inicjował oficjalną współpracę Pasłęka z Itzehoe,

 • śp. Frigga Leuschner – była Przewodnicząca Rady Miasta Itzehoe – kontynuatorka współpracy miast Pasłęka i Itzehoe.

 

Dziękujemy Wam Drodzy Koledzy i Koleżanko.

 

Jako oficjalny przedstawiciel Pasłęka i jego mieszkańców pragnę też złożyć podziękowania zaproszonym na dzisiejszą uroczystość zasłużonym dla partnerskiej współpracy Pasłęka i Itzehoe uczestnikom tej współpracy, a mianowicie :

 • Panu Gũnterowi Hőrnlein – byłemu Burmistrzowi Miasta Itzehoe współinicjatorowi partnerstwa Pasłęka i Itzehoe i sygnatariuszowi Umowy o Partnerstwie pomiędzy naszymi miastami,

 • Panu Stanisławowi Paździorowi – Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pasłęku w latach 1990-1998 i 2002 – 2010,

 • Panu Pawłowi Troszyńskiemu – Burmistrzowi Pasłęka w latach 1990 – 1994,

 • Panu Maciejowi Romanowskiemu - Burmistrzowi Pasłęka w latach 1994 – 2002,

 • Panu Jerzemu Przedpełskiemu – przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pasłęku w latach 1998-2002,

 • Panu Haraldowi Brommerowi - byłemu Burmistrzowi Miasta Itzehoe,

 • Panu Rűdigerowi Blaschke - byłemu Burmistrzowi Miasta Itzehoe,

 • Panu Dr. Andreasowi Koeppen - obecnemu Burmistrzowi Miasta Itzehoe,

 • Panu Heinzowi Köhnke - aktualnemu Przewodniczącemu Rady Miasta Itzehoe.

 

Dziękuję Wam za wspomnianą już odwagę cywilną, determinację i wolę inicjowania i rozwijania partnerstwa miast Pasłęka i Itzehoe.

Dziękuję władzom oraz mieszkańcom Miasta Itzehoe za partnerską współpracę na przestrzeni lat 1990 – 2010 i zrealizowane w ramach tej współpracy przedsięwzięcia, a w szczególności :

 • za finansową i merytoryczną pomoc w remoncie Wysokiej Bramy w Pasłęku na jubileusz 700 – lecia Pasłęka,

 • za współorganizację w Pasłęku uroczystości jubileuszowych z okazji 700- lecia praw miejskich Pasłęka i liczne uczestnictwo przedstawicieli miasta Itzehoe w tej uroczystości,

 • za wspieranie działalności Pasłęckiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej im. Joachima Schulza, które jest pomostem dla naszej partnerskiej współpracy,

 • za pomoc w promocji Pasłęka w Niemczech,

 • za realizowaną wymianę kulturalną pomiędzy Pasłękiem i Itzehoe,

 • za przekazane doświadczenia w funkcjonowaniu niemieckich samorządów,

 • za budowanie pozytywnych relacji pomiędzy Polakami i Niemcami,

 • za wszystkie pozostałe działania przeprowadzone w ramach partnerskiej współpracy.

 

Jestem dumny z tego, że wraz z Wami, drodzy polscy i niemieccy koledzy, mogę uczestniczyć w partnerskiej współpracy Pasłęka i Itzehoe i obchodzić dziś wspaniały jubileusz XX – lecia partnerstwa naszych miast. Staram się być godnym następcą i partnerem w realizacji dzieła partnerskiej współpracy.

Zapewniam naszych niemieckich przyjaciół o naszej niezmiennej woli do dalszej współpracy.

Życzę Wam oraz sobie by nasza dalsza współpraca była równie znacząca i owocna, zgodna i pożyteczna dla społeczności, które reprezentujemy.

foto_0015
foto_0015 foto_0015
foto_0017
foto_0017 foto_0017
foto_0019
foto_0019 foto_0019
foto_0021
foto_0021 foto_0021
foto_0023
foto_0023 foto_0023
foto_0026
foto_0026 foto_0026
foto_0033
foto_0033 foto_0033
foto_0036
foto_0036 foto_0036
foto_0043
foto_0043 foto_0043
foto_0055
foto_0055 foto_0055
foto_0063
foto_0063 foto_0063
foto_0066
foto_0066 foto_0066
foto_0082
foto_0082 foto_0082
foto_0105
foto_0105 foto_0105
foto_0111
foto_0111 foto_0111
foto_0127
foto_0127 foto_0127
foto_0129
foto_0129 foto_0129
foto_0130
foto_0130 foto_0130
foto_0135
foto_0135 foto_0135
foto_0137
foto_0137 foto_0137
foto_0147
foto_0147 foto_0147
foto_0152
foto_0152 foto_0152
foto_0153
foto_0153 foto_0153
foto_0168
foto_0168 foto_0168
foto_0187
foto_0187 foto_0187
foto_0204
foto_0204 foto_0204
foto_0221
foto_0221 foto_0221
foto_0229
foto_0229 foto_0229
foto_0240
foto_0240 foto_0240
foto_0244
foto_0244 foto_0244
foto_0250
foto_0250 foto_0250