W dniu 2 września została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni drogi asfaltowej w miejscowości Stegny”. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Tuga” Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Przemysłowej 1. Koszt

robót zgodnie z umową wyniesie 99.570,64 zł, termin ich zakończenia określono na 30 września 2010 roku. W ramach zadania wykonana zostanie czterometrowa jezdnia asfaltowa o długości ponad 500 mb oraz obustronne, utwardzone pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 50 cm.