_logo_psr_2010Urząd Miejski w Pasłęku informuje, iż od 1 września do 31 października 2010 roku zostanie przeprowadzony spis rolny (według stanu na dzień 30 czerwca 2010 roku). Spis rolny jest pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zostanie przeprowadzony we wszystkich krajach Unii. W tym spisie po raz pierwszy zostaną zastosowane wyłącznie formularze elektroniczne. Poniżej przedstawiamy Państwu metody spisu:

 • Od 1 września do 17 października br. - samospis internetowy. Na stronach internetowych www.stat.gov.pl oraz www.spis.gov.pl będzie udostępniony elektroniczny formularz przeznaczony wyłącznie dla Państwa i tylko Państwo będą mogli uzyskać do niego dostęp (on-line).
  Od momentu pierwszego zalogowania do formularza dane można wprowadzać i uzupełniać przez 14 dni. Przed rozpoczęciem spisu elektroniczne formularze spisowe zostały częściowo wypełnione danymi pochodzącymi ze źródeł administracyjnych. Brakujące dane należy uzupełnić, a jeśli pojawią się błędne informacje - skorygować.

 • Dla gospodarstw, które nie mają dostępu do internetu istnieje możliwość samodzielnego spisania się metodą off-line. Polega ona na wypełnianiu "czystych" formularzy elektronicznych. które nie zawierają żadnych danych. Formularze można pobrać na nośnikach elektronicznych w Gminnym Biurze Spisowym (Urząd Miejski w Pasłęku) i Wojewódzkim Biurze Spisowym (Urząd Statystyczny).

 • Od 8 września do 31 października ankieterzy statystyczni będą realizować wywiady telefoniczne. Skontaktują się z tymi użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spisali się przez internet. Ankieterzy są pracownikami urzędów statystycznych i dzwoniąc do respondentów są zobowiązani podać swoje dane identyfikacyjne. Tożsamość ankieterów można w każdej chwili sprawdzić w wojewódzkim urzędzie statystycznym.

 • Od 8 września do 31 października użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy wcześniej nie dokonali samospisu lub nie spisali się poprzez wywiad telefoniczny, zostaną odwiedzeni przez rachmistrzów spisowych.
  PAMIĘTAJMY! Rachmistrz spisowy musi nosić w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu statystycznego, pieczątką imienną i podpisem dyrektora Urzędu.
  Rachmistrz prowadząc wywiad będzie wprowadzać informacje do przenośnego urządzenia elektronicznego – hand-held. Zebrane dane będą automatycznie kodowane i przesyłane do serwera GUS.

Podczas Spisu Rolnego zbierane informacje będą dotyczyły:

 • stanu na 30 czerwca 2010r.
 • Prowadzenie działalności rolniczej,
 • użytkowanie gruntów,
 • powierzchnia zasiewów,
 • ogłowie zwierząt gospodarskich,
 • ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze.

12 miesięcy poprzedzających dzień 30 czerwca br.

 • struktura dochodów gospodarstwa domowego,
 • prowadzenie działalności innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym,
 • aktywność ekonomiczna,
 • zużycie nawozów mineralnych, wapniowych